Dla wielu zawodów i ról jesteśmy miejscem wymiany doświadczeń i sieciowania. Wspólnie tworzymy społeczność entuzjastów pracujących z informacją.
SPI tworzą brokerzy informacji. detektywi. researcherzy. analitycy. dziennikarze. badacze. bibliotekarze. naukowcy.