INFORMACJA GOSPODARCZA A OPEN DATA – OBECNE BARIERY TECHNOLOGICZNE I NIETECHNOLOGICZNE