ORGANIZACJE MIĘDZYNARODOWE JAKO NIEKOMERCYJNI DYSPONENCI INFORMACJI
dr Sabina Cisek
2016

Międzynarodowe organizacje rządowe, takie jak ASEAN, Bank Światowy, FAO, ILO, NATO, OECD, ONZ, UNESCO, Unia Afrykańska, Unia Europejska, WHO, WTO i inne należą do największych niekomercyjnych producentów idystrybutorów informacji. W artykule dokonano przeglądu wybranych elementów ich oferty informacyjnej dostępnej w Internecie, ze szczególnym zwróceniem uwagi na cechy i typy udostępnianych źródeł.

Internet, organizacje międzynarodowe, otwarty dostęp, wyszukiwanie informacji, źródła informacji