OSZCZĘDNOŚĆ CZASU I KOSZTÓW WYKORZYSTANIA ŹRÓDEŁ W PRACY Z INFORMACJĄ GOSPODARCZĄ.
Andrzej Staniszewski
2016

Artykuł omawia źródła informacji wykorzystywane do weryfikacji kontrahenta w kolejności ich istotności, poczynając od baz informacji o zadłużeniu. Dalej poprzez analizę dostępnych danych rejestrowych dotyczących przedsiębiorców autor prezentuje praktyczne możliwości ich wykorzystania w szacowaniu ryzyka finasowania na przykładzie rozwiązania dostawcy informacji gospodarczej. W kolejnym rozdziale omówione zostały wybrane źródła bankowe, które dostępne są również dla podmiotów niebankowych branży finansowej (PSN). W dalszej części artykułu autor wskazuje rejestry rządowe w kontekście wymagań prawnych obligujących instytucje finansowe do ich wykorzystywania. Rozdział 5 uzupełnia katalog źródeł o grupę informacji dodatkowych wykorzystywanych w branży leasingowej. Źródła omówione w artykule dostępne są zarówno na zasadach komercyjnych (poprzez zawarcie umowy z ich dostawcą), jak również bezpłatnie np. publiczne rejestry, czy też giełdy wierzytelności. W ostatnim rozdziale zaprezentowane zostało autorskie narzędzie integrujące rozproszone źródła informacji gospodarczej, do jednego czytelnego raportu. Korzyści ze stosowania narzędzia to: oszczędność czasu pracy z informacją oraz kosztów wykorzystania źródeł przy weryfikacji kontrahenta.

Słowa kluczowe: BIG, BIK, giełdy wierzytelności, KRS, raport zintegrowany