WYSZUKIWANIE INFORMACJI W PRACY SEKCJI INFORMACJI NAUKOWEJ BIBLIOTEKI JAGIELLOŃSKIEJ
Barbara Bułat
2017

Sekcja Informacji Naukowej Biblioteki Jagiellońskiej istnieje od 1951 r. Jedną ze sfer jej działalności jest działalność informacyjna, w tym odpowiadanie na zapytania bibliograficzne, rzeczowe, katalogowe, zadane osobiście, e-mailowo, listownie, telefonicznie. W artykule przedstawiono 7 przykładów autentycznych zapytań, skierowanych do Sekcji Informacji Naukowej Biblioteki Jagiellońskiej w ciągu ostatnich 3 lat. Dla każdego opisano sposób odpowiadania ze szczególnym uwzględnieniem procesu wyszukiwania potrzebnych informacji. Wykorzystane w tym procesie źródła informacji (katalogi biblioteczne, bazy danych, księgozbiór drukowany Biblioteki Jagiellońskiej, księgozbiory cyfrowe) przedstawiono dokładniej w zakończeniu.