ŹRÓDŁA INFORMACJI BIZNESOWEJ W HISZPANII
Robert Karpiński
2016

Hiszpania zajmuje większą część Półwyspu Iberyjskiego. Znajduje się w południowo- zachodniej części Europy, niedaleko wybrzeży Afryki. Spośród krajów UE jest chyba jednym z najbardziej zbliżonych do Polski pod względem liczby ludności, terytorium i religii katolickiej. Wszystko to może mieć ogromne znaczenie w tworzeniu i rozwijaniu biznesu oraz pozyskiwaniu nowych partnerów. Dlatego warto lepiej poznać ten kraj, jego możliwości system prawny i finansowy. Pomocne w tym mogą się okazać źródła informacji biznesowej utworzone i prowadzone przez instytucje państwa polskiego i hiszpańskiego. Niniejszy artykuł prezentuje wybrane serwisy mogące służyć pomocą zarówno przedsiębiorcom, jak i osobom zajmującym się badaniem rynku lub pozyskiwaniem informacji na temat Hiszpanii dla swoich klientów (np. broker informacji). Serwisy są bezpłatne, a większość stanowią serwisy w języku hiszpańskim. Reprezentują różne aspekty informacji biznesowej prawną, finansową, statystyczną, związaną ze sprawami społecznymi oraz pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Słowa kluczowe: Hiszpania, informacja biznesowa, Internet, serwisy państwowe, źródła.