Logo konferencji WPI 5.0

WPI 5.0 – Ogólnopolska konferencja Warsztat Pracy Infobrokera 5.0
Kraków, 14-15 września 2023 r.
Call for papers

Termin nadsyłania zgłoszeń: poniedziałek, 24 lipca 2023 r. poprzez formularz rejestracyjny.
Informacja o przyjęciu bądź odrzuceniu propozycji będzie rozesłana do 31 lipca 2023 r.

Zgłoszenia 

Konferencja odbędzie się w terminie 14 września 2023 roku (15 września odbywać się będą jedynie warsztaty online).

Warsztat Pracy Infobrokera to jedyne w Polsce wydarzenie, dedykowane wszystkim pasjonatom informacji oraz osobom zawodowo zajmującym się pracą z informacją, bez względu na sektor gospodarki – od biznesu i nauki, przez NGO, aż po sektor publiczny. Celem konferencji jest wymiana doświadczeń, łączenie branż i osób wykonujących zawody informacyjne. W tym roku spotkamy się już po raz piąty.

WPI 5.0 zgromadzi praktyków, badaczy i entuzjastów, którzy będą dzielić się swoimi technikami i narzędziami wykorzystywanymi w codziennej pracy researchera, detektywa, analityka, OSINTowca i wielu innych zawodów związanych z pracą z informacją. Wydarzenie organizowane jest przez dwie współpracujące organizacje – Stowarzyszenie Profesjonalistów Informacji (SPI) oraz Instytut Studiów Informacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego (ISI UJ).

Wystąpienie na konferencji daje możliwość:

 • nawiązania kontaktu ze specjalistami zajmującymi się researchem, OSINTem, wyszukiwaniem informacji i białym wywiadem, weryfikowaniem informacji i ich analizą, wizualizacją, analityką oraz prezentacją danych,
 • podzielenia się swoją wiedzą, odkryciami, dokonaniami czy case studies,
 • poszerzenia sieci kontaktów.

Jesteś praktykiem na co dzień pracującym z informacją? Wykonujesz zawód tj.: infobroker, detektyw, researcher, analityk, dziennikarz, badacz, bibliotekarz, naukowiec i pokrewne? Jeśli masz oryginalne treści i chcesz podzielić się swoim doświadczeniem, case study lub przydatnym narzędziem, zachęcamy do przesłania propozycji wystąpienia. Uchyl rąbka tajemnicy własnego warsztatu!

Proponowane obszary tematyczne (prosimy je traktować jedynie jako sugestie):

 • pozyskiwanie informacji metodami białego wywiadu (OSINT)
 • Google hacking i inne zaawansowane techniki wyszukiwania informacji
 • zasoby, źródła i techniki pozyskiwania informacji w surface web, deep web i darknet
 • dostęp i zbieranie danych z mediów społecznościowych
 • webscraping i zautomatyzowane procesy pozyskiwania i filtrowania danych
 • case study dotyczące pracy związanej z pozyskiwaniem, analizą i przetwarzaniem informacji
 • wyzwania zawodów informacyjnych
 • AI w researchu – wyzwania, nadzieje i oczekiwania związane ze sztuczną inteligencją w sektorze informacyjnym
 • aspekty prawne dotyczące pozyskiwania informacji metodami białego wywiadu (prawo do informacji)
 • narzędzia i aplikacje usprawniające pracę w środowisku informacyjnym
 • specyfika researchu w zależności od branży i tematyki

Wszystkie zgłoszone prelekcje winny dać się przyporządkować do jednego z trzech bloków tematycznych: źródła informacji, narzędzia i aplikacje, techniki pracy.

Czas, który prelegent ma do dyspozycji to 20 minut.